Ειδική Συνεργασία μοναδικών κατασκευών
Η επιχείρηση μας προσφάτως έχει εξασφαλίσει συνεργασία με μοναδική καινοτόμο εταιρεία του χώρου του γυαλιού σε εξειδικευμένες κατασκευές με κρύσταλλο και inox.
Γκισέ, σκάλες, καμπίνες, διαχωριστικά, κάγκελα κ.λ.π.

.

.

.

.

.

\
.
.
\